Back to Top

Utbildningar inom biogasproduktion

Våra 5 utbildningar vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.

 

Gasföreståndare inom biogasproduktionFöreståndare inom biogasproduktion

 

Våra föreståndarutbildningar är godkända av Energigas Sverige.Länkar till produktblad med priser och innehåll:

Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar

Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar

 

Datum för våra utbildningar:


Föreståndare biogasanläggning, under 0,5 bar, utan uppgradering, 2-dagar

Norrköping 22/5 – 23/5 – 2018 Sista anmälningsdag 30/4


Föreståndare biogasanläggning, över 0,5 bar, med uppgradering, 3-dagar

Norrköping 22/5 – 24/5– 2018 Sista anmälningsdag 30/4


Dag 3 är fristående vilket innebär att det finns möjlighet att gå någon av 2-dagarsutbildningarna och därefter komplettera med valfri dag 3-utbildning för att få sin föreståndarbehörighet för biogasanläggning över 0,5 bar, med uppgradering.

 

Uppdateringskurs - gasföreståndare

 

För Dig som redan är Gasföreståndare men känner att du behöver uppdatera dina kunskaper anordnar vi en Uppdateringskurs. Kursen hålls under en dag och är ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreståndare för att diskutera olika frågeställningar.


Länk till produktblad med priser och innehåll:

Uppdateringskurs - Gasföreståndare


Ingen inplanerad kurs för närvarande. Vi genomför utbildningen på plats hos Dig för minst 5 deltagare.

   

 

Utbildningsdag på plats hos Er

 

Här får berörda ur Er personalgrupp kunskap om hantering av brandfarlig och explosiv vara ur säkerhetssynpunkt. Vi går b.la igenom varornas egenskaper, lagstiftning, risker, riskhantering, förebyggande underhåll och gasföreståndarens roll. Utbildningsdagen är på plats hos Er.


Länk till produktblad med priser och innehåll:

Utbildningsdag på plats hos Er

 

Biogas - Lagstiftning och cert

 

För Dig som vill få kunskaper om den lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av miljölagstiftningen. Utbildningen ger Dig även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq).


Länk till produktblad med priser och innehåll:

Lagstiftning, egenkontroll och certifieringssystem för biogasproduktion anläggningar


Datum för vår Uppdateringskurs:


Skövde 31/5 – 2018  Sista anmälningsdag 15/5  

 

Biogas - Teknik och process

 

För Dig som söker kunskap om biogasprocessen samt hur anläggningar för biogasproduktion är uppbyggda tekniskt. Fokus ligger på substrat- och rötresthantering samt rötning.

För gassystemets uppbyggnad hänvisas till gasföreståndarutbildning.


Länk till produktblad med priser och innehåll:

Teknik och process för biogasproducerande anläggningar


Datum för vår Uppdateringskurs:


Skövde 29/5 - 30/5 – 2018      Sista anmälningsdag 15/5

 

 

 

 

Utbildningen - Anmäl dig här