Back to Top

Seminarium

LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA KRETSLOPPSLÖSNINGAR FÖR SMÅ AVLOPP –

erfarenheter från tre projekt.


En dag för dig som vill få kunskap om hur man skapar långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp i praktiken. Vi kommer bland annat att prata om ägandeformer, finansiering och bidrag, förankring inom kommunen och organisationsformer för drift och kvalitetssäkring samt att hitta lantbrukare och skriva avtal. Jan Karlsson, Nederstagård kommer att prata om sin mobila lösning för ureahygienisering samt spridning av fraktioner från små avlopp i praktiken.  Till seminariet kommer även RISE och pratar om läkemedel i källsorterade avlopp och certifiering enligt SPCR 178. Vi har även förmånen att få ha SLU hos oss som kommer att prata om ammoniakhygienisering.


Datum för vårt seminarium:

Seminarium Långsiktigt hållbara kretsloppslösningar för små avlopp

Norrköping 23/1 – 2018 Sista anmälningsdag 12/1-2018


Läs mer här på vårat produktblad med priser och innehåll

 


Boka:

Boka vårt Seminarium