Back to Top

Nitoves AB – Nitoves Konsulterna

Ett företag inom VA- och Biogasbranschen

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Uppdrag inom VA- och Biogasbranschen

Nitoves Konsulterna grundades år 2008 och utför uppdrag inom VA- och biogasbranschen.

Jag som driver verksamheten heter Anna Vestling och har varit verksam inom området i snart 20 år.

I företaget arbetar även Pernilla Lott Wallin, Anders Magnusson och Anna Wårberg. Tillsammans utgör vi en grupp med genuint intresse för VA och biogasproduktion och kan erbjuda en bred och djup kompetens inom området.

Vi utför/upprättar bland annat periodiska besiktningar, tillståndsansökningar, certifiering enligt Revaq och SPCR 178, miljörapporter, egenkontrollprogram och uppströmsarbete.

Välkommen in för att läsa mer om företagets olika tjänster!

utbildar inom biogasproduktion

Vi utbildar inom biogasproduktion

Våra kurser vänder sig till Dig som är verksam inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material samt gårdsbiogasanläggningar.


Våra olika utbildningar:


Välkommen in för att läsa mer om företagets olika utbildningar!


Tillväxtpunkten AB

Tillväxtpunkten AB

Jag driver även företaget Tillväxtpunkten AB där Du bland annat hittar min sago-kunskaps bok - Vem tvättar vattnet?


I boken blandas saga och fakta om vattnets unika egenskaper, om vad vi som ”vattenlånare” använder vattnet till hemma och hur det renas i reningsverket efter att vi använt det.


I boken ges också goda råd om vad vi som ”vattenlånare” kan göra för att vårda vårt vatten och förhindra att farliga och främmande ämnen sprids ut i våra sjöar och vattendrag. 


Välkommen in på www.tillvaxtpunkten.se för att läsa mer och kanske beställa en bok