Back to Top

Företaget

Våra tjänster, uppdrag och referenser

 

tillståndsansökningar enligt miljöbalken

Tjänster

 

 • Utför periodiska besiktningar

 • Upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara och förordningen om animaliska biprodukter

 • Skriver miljörapporter.

 • Upprättar egenkontrollprogram

 • Utför riskutredningar för biogasanläggningar

 • Upprättar explosionsskyddsdokument

 • Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178

 • Utför/handleder uppströmsarbeten som t.ex. inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och spårning i ledningsnät.

 • Utför internrevisioner/besiktningar hos VA-verk och biogasanläggningar för ökad kvalitet och säkerhet i arbetet enligt egenkontrollprogram, Revaq, miljöledningssystem, lagen om brandfarlig och explosiv vara, hållbarhetskriterier mm.

 • Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

 

Utför/handleder certifieringar enligt Revaq och SPCR 178

Uppdrag för branschorganisationer och yrkeshögskolor

 

Ansvarig för Revaq-sekretariatet Svenskt Vatten

http://www.svensktvatten.se/om-oss/kontakt/revaq

 

Utbildningsnämnden hos Energigas Sverige

http://www.energigas.se/Om-oss/Verksamhet

 

Undervisar på yrkeshögskolan  i Ludvika,  Miljö- och VA-teknik

http://www.vbu.se/program_miljo-och-va-teknik

 

Utför olika typer av utredningar inom VA-verksamhet och biogasproduktion.

Referenser

 

 • Carl- Olof Zetterman, VD på SYVAB

 • Anders Finnson, Avlopp, miljö- och kemikaliearbete. Samordnare för EU-arbete på Svenskt Vatten

 • Kristina Beyerl Karlsson, Utbildningsledare Miljö och VA-teknik hos VBU i Ludvika